50920 - 7 εκατομμύρια

Ν. Λυγερός

7 εκατομμύρια
γενοκτονημένοι
λόγω μίσους
και αδιαφορίας
ενός βάρβαρου
συστήματος
που θυσίασε
ανθρώπους
για να κλέψουν
το σιτάρι.