50922 - Δεν πρέπει

Ν. Λυγερός

Δεν πρέπει
να εξετάζουμε
μόνο το θέμα
της θυματολογίας
πρέπει
να συνεχίσουμε
τη δημιουργία
ενός κράτους
γύρω
από ένα Έθνος
που πρέπει
να ξεπεράσει
τη Γενοκτονία
χωρίς
να ξεχάσει
το γεγονός
για να ζήσει
ελεύθερο
και βέβαια
πια ευρωπαϊκά.