50925 - Στη Βραζιλία

Ν. Λυγερός

Στη Βραζιλία
δυστυχώς
τα πράγματα
χειροτερεύουν
με την πανδημία
και ο ρυθμός
αύξησης
των κρουσμάτων
και των νεκρών
πάει εκθετικά
έτσι θα πρέπει
η κυβέρνηση
να πάρει
σοβαρά μέτρα
για να αντιμετωπίσει
την όλη κατάσταση
επειδή
λόγω δομής
των πόλεων
η χώρα
είναι ευάλωτη
στις επιθέσεις
της πανδημίας.