50926 - Ήδη από το 2019

Ν. Λυγερός

Ήδη από το 2019
η Αμερική
έχει δηλώσει
ότι δεν πρόκειται
να υποστηρίξει
τη δημιουργία
ενός νέου κράτους
στην Αφρική
δηλώνοντας
με αυτόν
τον τρόπο
ότι δεν δέχεται
την προπαγάνδα
του Polisario
όσον αφορά
στη Δυτική
Σαχάρα
και αυτό
σημαίνει
έμμεσα
ότι υποστηρίζει
την προσέγγιση
του Μαρόκου.