50927 - Αραβικός Σύνδεσμος

Ν. Λυγερός

Αραβικός Σύνδεσμος
συμφωνεί
απολύτως
με τις θέσεις
του Μαρόκου
όσο αφορά
στην ακεραιότητα
της κυριαρχίας του
και στις επαρχίες
του Νότου
κατά συνέπεια
δεν έπεσε
στην παγίδα
της οργανωμένης
προπαγάνδας
του Polisario,
και λειτουργεί
καταλυτικά
για την ανάπτυξη
της περιοχής
στο μέλλον.