50930 - Η ελληνική ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

Η ελληνική ΑΟΖ
είναι
και τώρα
το πιο ισχυρό
όπλο
που διαθέτει
η πατρίδα μας
όχι μόνο
για την ανάπτυξη
αλλά
για την ανάκαμψη
αφού
είναι
ο μόνος
τρόπος
να ξεπεράσουμε
αποτελεσματικά
και στρατηγικά
τα οικονομικά
προβλήματα
που μας πιέζουν.