50935 - Η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Η Τουρκία
αν λέει
ψέματα
δεν είναι
λόγω Ισλάμ
αλλά επειδή
πιστεύει
ότι το ψέμα
της διπλωματίας
είναι τέχνασμα
στρατηγικής
και ακόμα
δεν έχει
καταλάβει
ότι αυτό
δεν επαρκεί
για να αντιμετωπίσεις
την πραγματικότητα.