50939 - Μερικά σχήματα

Ν. Λυγερός

Μερικά σχήματα
επαρκούν
μερικές φορές
για να εξηγήσουν
πολλές
λέξεις
που είναι
περιττές
έτσι
βλέπεις
πιο γρήγορα
τους πραγματικούς
στόχους
του καθενός
σε μια αντιπαράθεση.