50954 - Η ελεύθερη ζωή

Ν. Λυγερός

Η ελεύθερη ζωή
είναι εφικτή
αν παλέψεις
για να σταματήσει
η βαρβαρότητα
της κατοχής
με όλες
τις δυνάμεις
λόγω αξίας
και θυσίας.