50956 - Η Αλγερία

Ν. Λυγερός

Η Αλγερία
είχε την υποστήριξη
της Σοβιετικής Ένωσης
και τη μετέφερε
και στο Polisario
έτσι η σαβούρα
παρέμεινε
και σε αυτό
το επίπεδο
απαξίωσης
και αθλιότητας.