50961 - Επειδή δεν είναι

Ν. Λυγερός

Επειδή δεν είναι
Έθνος
η Αλγερία
ζηλεύει
θανάσιμα
το Μαρόκο
που είναι
κράτος
έθνος
και γι’ αυτό
θέλει
να το απομονώσει
από τα άλλα κράτη
της Αφρικής
για να φανεί
η ίδια
πιο μεγάλη
μάταια
όμως.