50964 - Πολλαπλές αποστολές

Ν. Λυγερός

Πολλαπλές αποστολές
για μια μόνο πράξη
πρέπει να είσαι
ικανός να κάνεις
για να υλοποιηθεί
το όραμα.
Μη θεωρείς
ότι η πράξη
γίνεται
με μερικές
κινήσεις.