50965 - Κάθε αποστολή

Ν. Λυγερός

Κάθε αποστολή
πρέπει ουσιαστικά
να τη σκεφτείς
σαν μια μάχη
εντός ενός πολέμου
που είναι η πράξη
διότι με αυτόν
τον τρόπο
αντιλαμβάνεσαι
καλύτερα
το μέγεθος του οράματος
που πρέπει να υλοποιήσεις.