50967 - Ένα Μουσείο

Ν. Λυγερός

Ένα Μουσείο
δεν είναι απλώς
μια βιβλιοθήκη
είναι ένας
ολόκληρος
οργανισμός
που πρέπει
να ζήσει
μέσω της έρευνας
του παρελθόντος
με τη νοοτροπία του
μέλλοντος
για τη συνέχεια.