50969 - Ακόμα πιο βαθιά

Ν. Λυγερός

Ακόμα πιο βαθιά
από τις πράξεις
αντιλαμβάνεσαι
ότι υπάρχουν
οι σκέψεις
που ετοιμάζουν
το επόμενο
στάδιο
πριν έρθει
γιατί είναι
δημιούργημα.