50971 - Η δράση σου

Ν. Λυγερός

Η δράση σου
παράγει
μνήμη
και αν η πρώτη
είναι θετική
έτσι θα είναι
και αυτή
στη συνέχεια
γι’ αυτό
σε φάση κρίσης
να είσαι
ακόμα
πιο γενναιόδωρος.