50973 - Είναι κριτήριο

Ν. Λυγερός

Είναι κριτήριο
διαφοροποίησης
το να είσαι
ανθρώπινος
σε φάση
κρίσης
γιατί όλοι
θέλουν δώρα
όταν υπάρχει
ανάγκη
γι’ αυτό
συνέχισε
να δίνεις.