50976 - Αν προστατεύεις

Ν. Λυγερός

Αν προστατεύεις
τις ζωές
είναι το πρέπον
να προσέχεις
τους ανθρώπους
αλλιώς ποτέ
δεν θα προλάβεις
να σώσεις
τις ψυχές τους
όταν υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα
για την ύπαρξή τους.