50977 - Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ν. Λυγερός

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δημιουργήθηκε
πάνω στα ερείπια
ενός πολέμου
έτσι εκ φύσης
είναι ανθεκτική
και μπορεί
ν’ αντέξει
τις πιέσεις
που προκαλεί
η πανδημία
πάνω
στους ευάλωτους
αθώους.