50978 - Θα βάλουμε

Ν. Λυγερός

Θα βάλουμε
νέο τμήμα
στο OPUS
για να είναι
προσβάσιμο
πιο εύκολα
στους μικρούς
ανθρώπους
κάθε φορά
που θα έχουν
ανάγκη.