50980 - Η ψυχή του Μουσείου

Ν. Λυγερός

Η ψυχή του Μουσείου
Καραθεοδωρή
είναι ο Σάκης
που έχει
θυσιάσει
τα πάντα
για την ανάδειξη
του Εθνικού Θησαυρού
και χάρη σε αυτόν
τώρα θα ζήσει
το νέο Μουσείο
για να δείξει
ακόμα περισσότερα
από το Εθνικό Έργο.