50981 - Η δημιουργία

Ν. Λυγερός

Η δημιουργία
του Μουσείου
Καραδεοδωρή
είναι ιδέα
του Σάκη
που ποτέ
δεν εγκατέλειψε
τον αγώνα
της ανάδειξης
του μαθηματικού
έργου
που άλλαξε
θεμέλια
του προηγούμενου
αιώνα.