50984 - Διασχίσαμε

Ν. Λυγερός

Διασχίσαμε
όλη την Ευρώπη
για να φέρουμε
γνήσιο υλικό
για το Μουσείο
έτσι ώστε
να μπορούν
μελετητές
να κάνουν
την έρευνά τους
στον ίδιο χώρο
με όλες
τις διασυνδέσεις.