50986 - Οι κρυφές ασκήσεις

Ν. Λυγερός

Οι κρυφές ασκήσεις
του Δασκάλου
λειτουργούν
ως αινίγματα
που πρέπει
να λύσουν
οι Μαθητές
για να δουν
πιο καλά
το βάθος
της έρευνας
πάνω
σε αυτό
το έργο.