50996 - Η αποσιώπηση

Ν. Λυγερός

Η αποσιώπηση
γεγονότων
μπορεί να αλλάξει
με την απελευθέρωση
του λόγου
διότι αρπάζει
κομμάτι λήθης
για να το κάνει
μνημοσύνη
έτσι ώστε
να ζήσει
με την Ανθρωπότητα.