51001 - Η ψυχή σε βλέπει

Ν. Λυγερός

Η ψυχή σε βλέπει
και ξέρει
ότι προσπαθείς
για τη μνήμη της
αφού η πράξη σου
μέσω Διδασκαλίας
είναι επαναφορά
στον Χρόνο
της Ανθρωπότητας
μετά από το πέρασμα
της λησμοσύνης.