51002 - Ενώ μιλάς για νεκρό

Ν. Λυγερός

Ενώ μιλάς για νεκρό
το μνημόσυνο
το μνημείο
αναφέρεται
πάντα
στη μνήμη
και αυτή
έχει σχέση
με εκείνη
της Ανθρωπότητας
που δεν ξεχνά.