51004 - Είναι σημαντικό

Ν. Λυγερός

Είναι σημαντικό
να προλάβεις
μια πράξη
που θα γίνει
επειδή
δεν είπες
τίποτα
γι αυτό
που έγινε
πριν δεκαετίες
λόγω άγνοιας
ενόχων.