51009 - Ο διαμελισμός

Ν. Λυγερός

Ο διαμελισμός
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
έγινε ήδη
αλλά ακόμα δεν πιστεύεις
πως θα γίνει
με την Τουρκία
ενώ είδες
και το παράδειγμα
της Γιουγκοσλαβίας
που κατέρρευσε
με το κομμουνιστικό
καθεστώς
όταν αυτό
δεν άντεξε
την πραγματικότητα.