51012 - Με το παράδειγμα

Ν. Λυγερός

Με το παράδειγμα
του διαμελισμού
της Γιουγκοσλαβίας
μπορείς να δεις
πώς λειτουργεί
η ατελείωτη
φθορά
εντός των συνόρων
του εσωτερικού
όταν δεν υπάρχει
δυνατότητα ελέγχου.