51020 - Η Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

Η Κωνσταντινούπολη
παραμένει κατεχόμενη
όχι λόγω δυσκολίας
απελευθέρωσης
αλλά απραξίας
λόγω έλλειψης
βαθιάς θέλησης
για να ξεκινήσει
το όραμα
αλλά αυτό
παραμένει
εφικτό.