51021 - Ιστορικά και Στρατηγικά

Ν. Λυγερός

Ιστορικά και Στρατηγικά
η Κωνσταντινούπολη
δεν μπορεί
να παραμένει
κατεχόμενη
διότι είναι
μια βαρβαρότητα
που είναι
άτοπη
γι’ αυτό
οι Τούρκοι
φοβούνται
την επιστροφή
των Ελλήνων
που ποτέ
δεν ξέχασαν
την Πόλη.