51023 - Από το 1923

Ν. Λυγερός

Από το 1923
η Τουρκία
δεν έχει πια
την Κωνσταντινούπολη
ως πρωτεύουσα
λόγω φοβίας
των Τούρκων
επειδή
έζησαν
την κατοχή
και ξέρουν
ότι είναι
ευάλωτη
από την πλευρά της
έτσι επέλεξε
την Άγκυρα
και απέφυγε
την Τραπεζούντα
το Γιερεβάν
και τη Σμύρνη
αυτή η επιλογή
είναι ενδεικτική
και χαρακτηριστική
νοοτροπίας
που δεν είναι
σίγουρη για τον εαυτό της.