51025 - Σε βάθος χρόνου

Ν. Λυγερός

Σε βάθος χρόνου
η απόφαση
του Πατριαρχείου
όσον αφορά
στην Ουκρανία
δεν είναι μόνο
μια δικαίωση
αφού υπήρχε
καταπάτηση
αιώνων
αλλά μια πράξη
στρατηγική
που θα ενισχύσει
τα δεδομένα
της Κωνσταντινούπολης.