51026 - Η Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

Η Κωνσταντινούπολη
είναι πολιορκητική
πρωτεύουσα
που άντεξε
πολλές πολιορκίες
στην ιστορία της
και αυτή
δημιούργησε
το βυζαντινό
πνεύμα,
αφού
όλο το Βυζάντιο
κάθε φορά
που δεχόταν
επιθέσεις
και έχανε
περιοχές
μαζευόταν
στην Κωνσταντινούπολη
για να αμυνθεί,
να προστατευτεί
και να νικήσει.