51027 - Οι Εικονοκτόνοι

Ν. Λυγερός

Οι Εικονοκτόνοι
είναι το αληθινό όνομα
που θα έπρεπε να έχουν
οι Εικονοκλάστες
για να ξέρουν όλοι
τι ήθελαν να κάνουν
με αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο
που ήθελαν να νικήσουν
για να αφανίσουν
θεμελιακά στοιχεία πίστης.