51029 - Η Εικονοκτονία

Ν. Λυγερός

Η Εικονοκτονία
είναι η μόνη
σωστή ονομασία
για την πράξη
βαρβαρότητας
που τόλμησαν
να κάνουν
αυτοί
που μισούσαν
τις εικόνες
ενώ αυτές
είναι φτιαγμένες
για να υποστηρίζουν
την πίστη.