51030 - Οι Εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι Εικόνες
δεν είναι μόνο
πράξη πίστης
αλλά και αντίστασης
κατά της βαρβαρότητας.
Και κάθε φορά
που κάνεις
δώρο
μια εικόνα
να θυμάσαι
ότι είναι επιζήσασα
της Εικονοκτονίας.