51031 - Με τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Με τα βιβλία
οι εικόνες έρχονται
να υποστηρίξουν
την πίστη των αθώων
γι΄ αυτό όταν
τα καις
και τις καταστρέφεις
είσαι βάρβαρος
που χτυπά
την αθωότητα
που δεν έχει
άλλο τρόπο
να προστατευτεί.