51034 - Το γέρικο άλογο

Ν. Λυγερός

Το γέρικο άλογο
μπορεί να έρχεται
τελευταίο
στον αγώνα
αλλά η ουσία είναι
ότι πάντα ακολουθεί
τη Διδασκαλία
σε κάθε αγώνα
όπου η βαρβαρότητα
προσπαθεί να σκοτώσει
τους Αθώους και τους Δίκαιους
της Ανθρωπότητας.