51035 - Δεν ξεχάσαμε

Ν. Λυγερός

Δεν ξεχάσαμε
την Εικονοκτονία
γιατί είμαστε εδώ
ακόμα και μετά
για να αντισταθούμε
σε οποιονδήποτε
προσπαθεί και πάλι
να καταστρέψει
τις Εικόνες
για να μην υπάρχει
μαρτυρία πίστης
εντός του Χρόνου.