51038 - Ζούσε η λογική

Ν. Λυγερός

Ζούσε η λογική
ήδη στους Στωικούς
γιατί έβλεπαν
πως μερικά πράγματα
είναι ορθολογικά
κι ότι δεν είχε νόημα
να μην τα αποδεχθείς
ενώ ακολουθούσαν
μία λογική πορεία
εντός της πραγματικότητας
των νοημάτων
του σύμπαντος.