51039 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
ο Αριστοτέλης
που σκέφτηκε
τη συλλογιστική
που θα οδηγούσε
στη λογική
αλλά και οι Στωικοί
πράγμα
που σημαίνει
ότι είχε
ενεργοποιηθεί
η σκέψη
της σκέψης.