51048 - Μη θεωρείς

Ν. Λυγερός

Μη θεωρείς
ότι το σχίσμα
δεν έχει
καμία σχέση
με την εικονομαχία
γιατί
αυτή η πράξη
βαρβαρότητας
είχε ουρά
μεγαλύτερη
από ό,τι νομίζουν
οι ιστορικοί
που δεν γνωρίζουν
τα θεμέλια
της Χρονοστρατηγικής.