51050 - Το στάδιο

Ν. Λυγερός

Το στάδιο
της απελευθέρωσης
η Αυτοκρατορία
το είδε
μόνο
όταν
ξεπέρασε
το έγκλημα
κατά
των εικόνων
γιατί
μόνο τότε
κατάφερε
να ξαναβρεί
την ουσία
της πίστης
χωρίς
ενδιάμεσα
της κοινωνίας
της λήθης.