51051 - Και για τις εικόνες

Ν. Λυγερός

Και για τις εικόνες
το θεμελιακό
στοιχείο
είναι
βέβαια
το Ευαγγέλιο
κατά Ιωάννη
και αυτό
σημαίνει
ότι η Σχολή
έκανε
το πρέπον
για αιώνες.