51052 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
απαντά
φωτεινά
στον Απόστολο
Φίλιππο
και ενισχύει
το θέμα
των εικόνων
μέσω
της δικής του
ενσάρκωσης.