51053 - Το 787

Ν. Λυγερός

Το 787
η Οικουμενική
Σύνοδος
της Νίκαιας
έκανε
μία διορθωτική
πράξη
που άλλαξε
όλα τα δεδομένα
αφού
ανέτρεψε
πράξη
βαρβαρότητας.