51054 - Εικονοκτόνοι είναι

Ν. Λυγερός

Εικονοκτόνοι είναι
και αυτοί
που κατέστρεψαν
την Παλμύρα
αλλά βέβαια
και τους Ελληνιστικούς
Βούδες
γιατί το έκαναν
επειδή ακολούθησαν
μια θρησκεία
βαρβαρότητας
που μισεί
την Ανθρωπότητα.