51056 - Το μέγεθος

Ν. Λυγερός

Το μέγεθος
δεν έχει
ουσία
από μόνο του
ενώ η ουσία
έχει
μέγεθος
εντός
του χρόνου
γι’ αυτό
δώσε
σημασία
μόνο
σε αυτήν.